ศูนย์พัฒนาศักยภาพด้านไอที

ถ้าคุณอยากทำการเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะด้านไอทีจากการเล่นเกมเราก็สามารถใช้เวลาว่างในการเล่นเกมเพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะการใช้ไอทีของเราในอนาคตได้จะช่วยให้เราใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น และเป็นการพัฒนาทักษะการใช้งานที่จำเป็นในโลกยุคดิจิทัลได้
อย่างไรก็ตามหากคุณใช้เวลานานจนเกินไปหรือเล่นเกมบ่อยเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของเราได้ในบางกรณีเช่นอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสายตาและความผ่อนคลายของร่างกายได้เราจึงควรมีเวลาในการพักผ่อนในระหว่างการเล่นเกมเพื่อหลีกเลี่ยงความเมื่อยล้าและความเครียด

ดังนั้นเราจึงควรเล่นเกมเพื่อพัฒนาทักษะด้านไอทีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการกำหนดเวลาในการเล่นเกมที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อให้สามารถเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การเล่นเกมและการเรียนรู้อย่างมีความสุขและสมดุล